Obchodné podmienky

Informácie o doručení a garanciách nákupu nájdete tu

Garancia perfektného dodania (od 31.3.2011)

Ak zákazníkovi dovezie prepravná služba tovar poškodený, aj keď toto poškodenie je spôsobené prepravnou službou, preberáme všetku zodpovednosť na seba. Tzn. zákazník nemusí nijak riešiť reklamáciu s prepravnou službou, ale najneskôr druhý pracovný deň od prevzatia nás kontaktuje,napríklad prostredníctvom e-mailu a popíše a zdokumentuje, najlepšie fotkami, poškodenie výrobku, my pošleme poškodenú časť novú, ak by sme poškodenú časť nemali na sklade, môže zákazník požadovať zľavu, alebo tovar vrátiť späť a budú mu vrátené všetky vynaložené náklady.

 

Obchodné podmienky

 • Každý zákazník, ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu, by mal uviesť pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci overia správnosť a úplnosť poskytnutých údajov. Odoslanie tovaru môže byť zamietnuté, pokiaľ zákazník nebude dostupný na uvedenom e-maile a ani nebude prijímať hovor na zadanom telefónnom čísle.
 • Objednaním tovaru a služieb zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s našou firmou.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 • Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 • V žiadnom prípade nebudú údaje o kupujúcom poskytnuté akejkoľvek inej strane.
 • Ceny uvedené v cenníku sú konečné.
 • Možno požiadať o neskoršie odoslanie objednaného tovaru, max však o 3 dni.
 • Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka
 • Pri nákupe bez DPH v rámci iného štátu musí byť v objednávke vyplnené IČ DPH a fakturačná adresa musí byť rovnaká ako dodacia. Napíšte do poznámok v objednávke že si prajete fakturovať bez DPH. Vyhradzujeme si právo toto odmietnuť, o tom budete informovaní pred odoslaním objednávky. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podla zákona č.89/2012 Sb. občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. U nás to máte predĺžené na 30 dní (nevzťahuje sa na nábytok na objednávku ako sú postele, skrine, regály, komody, poličky, kresielka, sedacie súpravy alebo písacie stoly). Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, kontaktujte nás (najlepšie tým že vyplníte reklamačný formulár, tu zadáte ako dôvod vrátenia "vrátenie v zákonnej lehote") Do reklamačného protokolu napíšte aj číslo účtu na ktorý si prajete zaslať peniaze späť. Tovar by mal byť neopotrebovaný, bez poškodenia, v stave v akom bol odoslaný a v pôvodnom nepoškodenom a nepopísanom obale (ak bol dodaný originálny obal). Na obal nepíšte ani adresu, tu napíšte na papier ktorý nalepíte na obal! Ak tieto náležitosti nespĺníte, sme oprávnení si strhnúť sumu zodpovedajúcu poškodeniam, spätnej montáži, obalu, alebo tovar neprijať späť. Náklady spojené s prípadným zostavením výrobku (ak si to zákazník vyžiada a je mu za to účtovaný príplatok) sa nevracia. Tovar zasielajte riadne zabalený a poistený, zodpovedajúcej čiastkou.

Odstúpi-li spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Neposielajte vrátený tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

Tovar po 30 dňovej lehote nebude späť prijatý, pokiaľ sa nebude jednať o reklamáciu.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, záleží na zmluvnom vzťahu medzi predajcom a kupujúcim (podľa obchodného zákonníka). Tovar nemusí byť prijatý späť (obzvlášť pri veľkých odberoch tovaru), alebo môže byť účtovaný manipulačný poplatok vo výške najmenej 10%

 

Doručenie tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď po doručení a kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr nasledujúci pracovný deň o prípadnom poškodení. Na neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanického a iného poškodenia nemusí byť braný ohľad.

Objednaný tovar je doručovaný zasielateľskou firmou DPD.  Bližšie info k cenám a forme doručenia je uvedené v sekcii "Informácie pre kupujúci".

NEPREVZATIE TOVARU: ak si tovar zákazník neprevezme, bude mu zaslaný e-mail s požiadavkou na úhradu nákladov spojených s poštovným, ktoré robia 5 Eur, táto úhrada sa vykonáva bankovým prevodom do týždňa od doručenia e-mailu

 

Doručenie poškodeného tovaru

Zásielky sú riadne zabalené, ak by sa predsa stalo, že zásielka príde poškodená, okamžite nás kontaktujte na e-mail, alebo na tel. číslo uvedené v kontaktoch. Tu Vám bude vysvetlený postup reklamácie. Reklamáciu poškodenia prepravnou firmou môžete riešiť s nami, nemusíte ju riešiť s prepravnou firmou, to je naša výhoda, oproti iným internetovým obchodom.

 

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť pri prevzatí tovaru na dobierku, alebo bankovým prevodom, čím ušetríte zhruba 1,5 Eur za dobierku. Neposielajte peniaze skôr ako Vám bude e-mailom potvrdené, že tovar sa naozaj nachádza v sklade a bude Vám pridelený variabilný symbol. Platbu posielajte ihneď po pridelení var.symbolu, najneskôr nasledujúci deň, ak toto nesplníte, nemôžeme garantovať, že objednaný tovar bude skladom.

 

Reklamácie tovaru

Ak u jednotlivého tovaru nie je uvedená vyššia záručná doba, potom záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené obvyklým užívaním.

Záruku tiež neposkytujeme maloobchodníkom.

Zákazník vyplní na našich stránkach reklamačný formulár, vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru. Ak nemáte tlačiareň, stačí vyplniť reklamačný protokol a do zásielky priložiť papier kde bude uvedené číslo objednávky, alebo celé meno na ktoré bol tovar zaslaný.

Tovar zasielajte späť riadne zabalený.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní, od doručenia tovaru (väcšinou to býva oveľa skôr). Predávajúci reklamáciu posúdi a rozhodne sa pre opravu tovaru, výmenu tovaru, vrátenie peňazí za tovar, alebo reklamáciu neuzná a vráti tovar späť s vyjadrením zákazníkovi

Ak nebude k reklamovanému tovaru priložený žiadny papier, ani nebude vyplnený reklamačný protokol, alebo bude vyplnený nesprávne, môže byť zásielka považovaná, ako na vrátenie v rámci 14 (30) dennej zákonnej lehoty.

Ak je potrebné vrátiť finančnú čiastku, vracia sa na číslo účtu ktoré uvedie zákazník na náš e-mail alebo do reklamačného protokolu . Ak zákazník nemá bankový účet, po dohovore, môže byť suma zaslaná aj inou formou, ale je nutné počítať s nákladmi, ktoré si predávajúci započítava do vrátenej sumy.

V prípade uznania reklamácie sa zákazníkovi vracia cena za najlacnejšie poštovné za doručenie do Českej republiky.

Predávajúci nemusí súhlasiť s výmenou tovaru alebo opravou a môže sa rozhodnúť vrátiť finančnú čiastku za tovar prípadne dopravu, ak bude reklamácia uznaná.

 

Informácie o ochrane osobných údajov

 

 • Ochrana osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Anglická skratka GDPR. Ďalej sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • Kupujúci berie na vedomie spracovanie týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne IČO a DIČ podnikateľov. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje")
 • Kupujúci berie na vedomie spracovanie osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb na zapojenie sa do procesu objednávky (dopravcu, zamestnanci) nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám
 • Kupujúci má možnosť pri nákupe dať súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov (iba e-mailová adresa) porovnávaciemu portáli za účelom získavania hodnotenie kvality služieb.
 • Porovnávacie portály sa zaväzujú zabezpečiť maximálnu ochranu osobných údajov technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečenia (softvérová ochrana, prístupové práva, povinnosť mlčanlivosti zamestnancov).
 • Osobné údaje budú pre prípadné reklamácie, servisu tovar a z dôvodov lehoty na náhradu škody uchovávať po dobu 15 rokov. Pre daňové účely je nutné uchovávať určité údaje 10 rokov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe.
 • Prístup k týmto dátam má spracovateľ a majiteľ obchodu: Jiří Hudec, ďalej zamestnanec: Jiří Jelínek, a to len za účelom vybavenia objednávky a prípadných reklamácií a vedenie účtovníctva.
 • V přípedě kedy si prajete vymazať niektoré dáta, a možno to vykonať bez narušenia účtovníctva firmy. Môžete tak urobiť emailovou správou na hudec-jiri@email.cz, kde napíšete aké dáta si prajete vymazať. Vymazanie dát (ak to nie je v rozpore s daňovou evidenciou) vykoná Jiří Hudec a to ihneď po prečítaní emailu, pokiaľ to bude v rozpore s daňovou evidenciou budete informovaní po emailu
 • Zabezpečenie dát: tie ktoré sú uchovávané elektronicky, sú zabezpečené heslom a prihlasovacím menom, tie ktoré je nutné uchovávať papierovo, (napr. Niektoré reklamácie, zmluvy) sú v uzamknutej kancelárii
 • Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a nápravu
 2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
 3. Ak sa domnieva že došlo k poršení jeho práv, čo sa týka ochrany osobných údajov, môže kontaktovať dozorný orgán ktorým je úrad na ochranu osobných údajov  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ o kontrolu
 • Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Ohľadom informácií o spracovaní vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na majiteľa obchodu Jiřího Hudca, e-mail: hudec-jiri@email.cz

 

Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka)

Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 • Obchodné podmienky sa riadia českými zákonmi, prevádzkovateľ internetového obchodu má sídlo v ČR.Všetky odkazy na zákony a paragrafy odkazujú na zákony České republiky
 • V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpis. Adresa: www.soi.sk
 • Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu previesť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom

 

Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací